اورولوژی

 اورولوژی علمی است که بیماری های دستگاه ادراری مردان وزنان(کلیه،مثانه،،پروستات،مجرای ا درار) وبیماری های جنسی وباروری مردانه(مثلث،آلت تناسلی،ناباروری یامشکلات جنسی) رامورد بررسی قرارمی دهد.

بهداشت باروری وبیماری

  • آندرولوژی(سلامت جنسی وجنسی)
  • بزرگ شدن پروستات
  • بی اختیاری ادرار
  • عفونت های دستگاه ادراری
  • آندرولوژی وسنگ
  • مثانه مصنوعی دردرمان سرطان کلیه وسرطان مثانه جراحی روبوتیک
  • سرطان پروستات وجراحی روبوتیک
  • بیوپسی فیوژن برای تشخیص سرطان پروستات
  • برشیوتراپی پروستات
  • سرطان های اورولوژی سرطان کلیه سرطان مثانه سرطان پروستات سرطان سینه
Contactez nous via WhatsApp