ارتوپدی و ترواماتولوژی

مشکلات عضلانی زمانی که درحین ورزش یا در حین فعالیت های روزانه و حتی از بدو تولد ممکن است همراه بیمار باشد.تشخیص و درمان بیماریهایی از قبیل نارسایی رشد مفاصل ران ,در رفتگی ران,زانو,کمر ,(اسکولیوز-کیفوز)در سنین کودکی و نوجوانی بیماری پرتس صورت می پذیرد.جراحی های درمانی برای ناراحتی آرتروز مفاصل (ورم مفاصل)در سر شانه ,ران و زانو در حال انجام میباشد.در خصوص جراحات ورزشی با روش آرتروسکوپی جراحی رباط زانو ,ترمیم منیسک,صدمات غضروفی ,دررفتگی شانه,آسیب روتاتورکاف درمان گردیده و موجب بازگشت سریع بیمار به زندگی خود میگردد. هدر این مرحله تشخیص خوب بهترین کار ممکن است.ماف هلت تورکیه خدمات بیمارستان با پزشکان متخصص در بخش ارتپدی و تروما ارائه میدهد.هر عضله ,استخوان و دیگر مشکلات اسکلتی نیاز به ارزیابی متخصصان برای درمان با به روزترین روش ها دارد.از آنجا که بخش ارتوپدی و ترومالوژی یک بخش است که مربوط به همه جنبه های زندگی است,هر مشکل به خودی خود و درارتباط با زمین های دیگر بررسی میشود.به عبارت دیگر اگر مشکل حاد وجود داشته باشد با آخرین روش درمانی مورد بررسی قرار میگیرد و ماف هلت ترکیه تکنولوژی بسیار خوبی در زمینه ی سلامت را دنبال میکند تا بهترین خدمات را به شما ارايه دهد.

Contactez nous via WhatsApp