در مورد ما

 

 ماف سلامت موسسه ای است که در بخش گردشگری پزشکی در ترکیه فعالیت می کند.هدف ما ارائه بهترین خدمات بهداشتی با بیمارستان های قراردادی ما در استانبول و آنکارا است. مهمانان ما از لحظه ای که به ترکیه می آیند، بهداشت و ایمنی تحت حمایت دولت ترکیه می باشد. با توجه به درخواست های دریافتی، تیم ما با پزشکان تماس می گیرند تا گزارش های بیمار را به طور دقیق بررسی کنتد و بیمارستان ها را به شما معرفی میکند تا بهترین خدمات را به شما بدهد. در این فرآیند، ما در مورد هزینه های درمان به طور پیش فرض اطلاع می دهیم، به طوری که شما با هزینه های زیادی روبرو نخواهید شد.تا زمان بازگشت به کشورخود؛ در ترکیه جلب رضایت و سلامتی  شما تمام تلاش ما خواهد بود.

 

Contactez nous via WhatsApp