Kanser Tedavi Yöntemleri

Cerrahi

Kanseri tedavi etmek için uzun yıllardır kullanılan bir yöntemdir. kullanılan bu yöntem kanserin teşhisinde ve ne kadar yayıldığını tespit etme aşamasında da büyük rol oynamaktadır. Cerrahi operasyon ile tedavi olmak isteyen kişilerin sayısı günümüzde artış göstermektedir, bunu nedeni cerrahi tekniklerdeki yeni gelişmelere bağlıdır. Cerrahi yöntem, bir çok kanser türünün tedavisinde özellikle vücudun başka bir yerine yayılmamış olanlar için büyük bir şans sunmaktadır.

 

Kemoterapi

Kemoterapi yöntemi, güçlü ilaçların kanseri tedavi etmek için kullanılmasıdır. Bir çok araştırmada, kemoterapi ilaçlarının kanserli hücreyi yok etmeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Doktorlar kanserin türüne ve evresine göre en uygun ilacı seçerek tedavi sürecini başlatırlar. Kemoterapi kullanım alanları; kanserin yayılmasını durdurur, kanserin büyümesini yavaşlatır, vücudun diğer bölgelerine yayılmasını engeller ve kanseri tedavi eder.

 

Radyasyon Tedavisi

kanser hücrelerini tedavi etmek için radyasyonun kullanılmasıdır. Farklı türlerde radyasyon vardır, en çok kullanılan X-ray radyasyon türüdür. Özel teknikler ve teknolojilerle kanser hücrelerine yüksek dozda radyasyon uygulanır.

 

İmmünoterapi

Bağışıklık  sistemi hücreleri olan makrofajlar, doğal öldürücü (NK ) hücreler, sitotoksik T-lenfositler, dentritik hücreler gibi   bakteri, virüs ve vücutta oluşan atipik hücreleri yok eden immün sistem hücrelerinin aktifleştirilmesi ve etkilerinin güçlendirilmesi yoluyla  yapılan bir tedavi şeklidir.Kısacası bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ile yapılan bir tedavi şeklidir.

 

Hipertermi

Hipertermi, ısı ile tedavi anlamına gelmektedir. Özel geliştirilen cihazlar aracılığı ile hastanın tüm vücut ısısının ya da bölgesel olarak tümörün ısısının artırması hedeflenir. Kanser alanında kanıta dayalı “tamamlayıcı” bir yöntemdir.

 

Kök Hücreler

Kan hücreleri kemik iliğinde yapılır ve kemik iliğinde bulunan hematopoetik (kan yapıcı) kök hücreler, yaşam boyu kan hücrelerinin üretiminden sorumludur. Kök hücre nakli ise bir takım hastalıkların tedavisi için kan yapıcı kök hücrelerin kullanılmasıdır. Kök hücre nakli, kemoterapi ya da radyasyon gibi bir durumla kemik iliği yok edildiğinde kök hücreleri geri getirmek için kullanılır.

 

Fotodinamik Tedavi

Fotodinamik tedavi, fotosensitize edici ajanlar denilen özel ilaçları ve kanser hücrelerini öldüren lazer ışığını kullanır. İlaçlar bu ışıklar tarafından aktif edildikten sonra çalışırlar. Vücudun tedavi edilen kısmına bağlı olarak fotosensitize edici ajanlar ya damar yoluyla ya da deriden kan dolaşımına koyulur. Zaman içinde ilaç, kanser hücreleri tarafından emilir. Daha sonra lazer ışığı, tedavi edilecek bölgeye tatbik edilir. Işık, ilaçların hücreleri öldüren kısmı ile reaksiyon vermesine neden olur. Ayrıca kanser hücrelerini besleyen kan damarlarını tahrip ederek ve kansere saldırması için bağışıklığı uyararak yardımcı olur.

 

Kan Transfüzyonu

Bir transfüzyon kanın ya da bir bölümünün intravenöz hattı üzerinden damara verilmesidir. Kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu kişinin kanaması olduğunda ve vücudu yeterli kanı yapamadığında geçici olarak kanın değiştirilmesidir.

 

Whatsapp'tan Mesaj Gönderin