معنی اورولوژی چیست؟

معنی اورولوژی چیست؟

اورولوژی، اندام های ادراری و زایمان ،معاینه می شود و مشکلات مربوط به این ارگان ها و شاخه ای از دارو در زمینه ی  کدام اندامها به اورولوژی مربوط است ؟ مثانه، پروستات ،دستگاه ادراری خارجی مورد توجه است. ادراری

کدام اندامها به اورولوژی مربوط است ؟

 • کلیه
 • حالب
 • تکرر ادرار
 • پروستات
 • مشکل در مجاری ادرار

چه  نوع بیماری هایی مرکز توجه است؟

بخش ارولوژی به بیماری کلیه و دستگاه ادراری و اختلالات سیستم تولید مثل مورد توجه است.

نشانه های  مربوط به اورولوژی در مردان:

 • عفونت های دستگاه ادراری
 • بیماری های سنگی در کلیه
 • حضور کیست یا تشکیل تومور در کلیه ها و سایر اندام های دفعی
 • اختلالات بی اختیاری ادراری و اختلالات کنترل مثانه
 • نارسایی حاد کلیه
 • بیماری آدیسون
 • هیپرتروفی خوش خیم پروستات
 • سرطان پروستات
 • بیماری مزمن کلیه
 • پروستاتیت و سایر بیماریهای پروستات
 • بی اختیاری ادرار
 • سنگ در دستگاه ادراری
 • تنگی دستگاه ادراری
 • وجود تومور در دستگاه ادراری
 • وجود زگیل تناسلی
 • بیماری پیرونی
 • داشتن شکستگی آلت تناسلی
 • حضور پرایپیسم بیماری
 • هیدروسل حاد یا مزمن
 • واریکوسل
 • حضور کیستهای اپیدیدیم
 • تورفتگی مفصلی
 • تومورهای مفصلی
 • بیماری هیپسپیدیا
 • شب ادراری
 • بیماری ریفلاکس Vesicoureteral
 • انزال زودرس
 • اختلال نعوظ

نشانه های  مربوط به اورولوژی در زنان:

 • عفونت های دستگاه ادراری
 • بیماری های سنگی در کلیه
 • حضور کیست یا تشکیل تومور در کلیه ها و سایر اندام های دفعی
 • اختلالات بی اختیاری ادراری و اختلالات کنترل مثانه
 • نارسایی حاد کلیه
 • بیماری آدیسون
 • بیماری مزمن کلیه
 • بی اختیاری ادرار
 • سنگ در دستگاه ادراری
 • تنگی دستگاه ادراری
 • وجود تومور در دستگاه ادراری
 • وجود زگیل تناسلی
 • شب ادراری
 • بیماری ریفلاکس Vesicoureteral

11 اکتبر 2018
Contactez nous via WhatsApp