بلاگ

معنی اورولوژی چیست؟

معنی اورولوژی چیست؟ اورولوژی، اندام های ادراری و زایمان ،معاینه می شود و مشکلات مربوط به این ارگان ها و شاخه ای از دارو در زمینه ی  کدام اندامها به اورولوژی مربوط است ؟ مثانه، پروستات ،دستگاه ادراری خارجی مورد توجه است. ادراری کدام اندامها به اورولوژی مربوط است ؟ کلیه حالب تکرر ادرار پروستات مشکل در مجاری

11 اکتبر 2018 اطلاعات بیشتر
Contactez nous via WhatsApp